- Ticaret Hukuku,
 - Şirketler Hukuku,
 - Borçlar Hukuku,
 - İcra ve İflas Hukuku ,
 - Aile ve Şahsın Hukuku alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ofisimiz ihtilafların hallinde öncelikle tarafların menfaatleri doğrultusunda gerekli incelemeleri ve çalışmaları yapmakta ve bu minvalde davaların açılmasında ve takibinde azami titizlik göstermektedir.

Bu çalışmalarımızda;
                        Güvenilir ve şeffaf olmak,
                        
Takım ruhu içinde çalışmak,
                        
Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
                        
Çözüm ve sonuç odaklı olmak,
                        
Minumum maliyet ile maksimum verim almak, ana gayemizdir.

 

 


Copyright © 2011 Kapan Danışmanlık & Hukuk Bürosu. All Rights Reserved.